Jaktvårdsföreningen

Korsberga Jaktvårdsförening bildades 1949 och finns på Hagavallen, några kilometer utanför Korsberga.
Föreningen har skjutningar vår som höst, kuljaktsstig på hösten och en 22-stig på våren.

Medlemskap
50:- (löses vid skjutningar eller hos Conny Johansson)

Du hittar mer information i den här pdf-filen: 0750_001

Kontakt

Ordförande Torvald Petersson:  070-88 53 448, torvald.petersson@profilgruppen.se
Mikael Karlsson: 070-96 08 763
Anders Johansson: 070-62 94 361