Korsberga samhällsförening

Korsberga Samhällsförening grundades 2009. Föreningen skall inriktas på att utveckla Korsberga socken med omnejd positivt i såväl ekonomisk, estetiskt, socialt och kulturellt avseende. Huvudmålet är att öka intresset för orten genom att försöka utveckla miljö, närings- och föreningsliv och kommunal service.

Det är Korsberga samhällsförening som står för driften av denna webbplats.

Föreningen skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje medlem tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
I samband med Korsbergadagen före jul delas ut 5 000, 3 000 och 2 000 kr till föreningarna i samhället. Ansökan om bidrag ska lämnas före 1 nov.

Årsberättelse 2022

Läs vår årsberättelse här. Årsberättelse 2022 Korsberga samhällsförening

Medlemsavgifter

50 kr/person
100 kr/familj
200 kr/förening
500 kr/företag

Du kan betala din/er medlemsavgift till 
bankgiro 419-3678 eller via Swish 123 37 605 01

Styrelsen

Ordförande:

  • Andreas Karlsson
  • Kassör: Johanna Attergrim 
  • Sekreterare: Rosemarie Engblom

Ledamöter:

  • Percy Karlsson
  • Inge Bengtsson
  • Emilia Hultman
  • Mattias Johansson
  • Mattias Hed
  • Robert Johansson

Här kan du hämta hem föreningens stadgar:
stadgar-korsberga-samhallsforening.pdf

Kontakt

info@korsberga.nu