Korsberga samhällsförening

Korsberga Samhällsförening grundades 2009. Föreningen skall inriktas på att utveckla Korsberga socken med omnejd positivt i såväl ekonomisk, estetiskt, socialt och kulturellt avseende. Huvudmålet är att öka intresset för orten genom att försöka utveckla miljö, närings- och föreningsliv och kommunal service.

Det är Korsberga samhällsförening som står för driften av denna webbplats.

Föreningen skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje medlem tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
I samband med Korsbergadagen före jul delas ut 5 000, 3 000 och 2 000 kr till föreningarna i samhället. Ansökan om bidrag ska lämnas före 1 nov.

Hyr våra hoppborgar, tält och ljudanläggning

Korsberga samhällsförening har partytält, ljudanläggning och hoppborgar. I respektive hyresavtal kan du läsa mer om vad som gäller och vad det kostar. 

Hyresavtal hoppborgar Hyresavtal ljudanläggning partytält

Hyresavtal ljudanläggning partytält

 

Årsberättelse 2022

Läs vår årsberättelse här. Årsberättelse 2022 Korsberga samhällsförening

Medlemsavgifter

50 kr/person
100 kr/familj
200 kr/förening
500 kr/företag

Du kan betala din/er medlemsavgift till 
bankgiro 419-3678 eller via Swish 123 37 605 01

Styrelsen

Ordförande:

  • Andreas Karlsson
  • Kassör: Johanna Attergrim 
  • Sekreterare: Rosemarie Engblom

Ledamöter:

  • Percy Karlsson
  • Inge Bengtsson
  • Emilia Hultman
  • Mattias Johansson
  • Mattias Hed
  • Robert Johansson

Här kan du hämta hem föreningens stadgar:
stadgar-korsberga-samhallsforening.pdf

Kontakt

info@korsberga.nu