Korsberga samhällsförening

Korsberga Samhällsförening grundades 2009. Föreningen skall inriktas på att utveckla Korsberga socken med omnejd positivt i såväl ekonomisk, estetiskt, socialt och kulturellt avseende. Huvudmålet är att öka intresset för orten genom att försöka utveckla miljö, närings- och föreningsliv och kommunal service.

Det är Korsberga samhällsförening som står för driften av denna webbplats.

Föreningen skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje medlem tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
I samband med Korsbergadagen före jul delas ut 5 000, 3 000 och 2 000 kr till föreningarna i samhället. Ansökan om bidrag ska lämnas före 1 nov.

Årsberättelse 2021

Läs vår årsberättelse här. Årsberättelse 2020 och 2021

Medlemsavgifter

50 kr/person
100 kr/familj
200 kr/förening
500 kr/företag

Du kan betala din/er medlemsavgift till:
Bg 419-3678 eller hos Fredrik på ICA

Styrelsen

Ordförande:Andreas Karlsson

Kassör: Johanna Attergrim 

Sekreterare: Rosemarie Engblom

Ledamöter:
Percy Karlsson

Inge Bengtsson

Emilia Hultman

Mattias Johansson

Här kan du hämta hem föreningens stadgar:
Samhällsföreningens stadgar

Kontakt

info@korsberga.nu