Stora och Lilla fly

På vägen mellan Lemshult och Lindshammar, nära vindkraftverken, finns högmossen Stora och Lilla fly. Området är ett naturreservat och det finns en väl uppmärkt led att gå genom den växlande naturen. Från parkeringen kan du också följa en annan välkänd led, nämligen Höglandsleden. Bara en liten bit in längs leden finns ett vindskydd.

Hitta hit

Hitta hit med hjälp av Google maps.