Korsberga hembygdssällskap

Hembygdsgården består av flera äldre byggnader. Kaplansgården är en parstuga som flyttades från ett område nordväst om kyrkan till nuvarande plats 1856. Den är idag inredd som boendemiljö och museum som visar ett 20-tal föremål från förhistorisk tid. En enkelstuga, Oscar Hirsch stuga, flyttades från Notteberg till platsen 1952. På området står även en bod med en vällingklocka på gaveln och en ladugård. Samtliga byggnader är från 1800-talets början eller mitt.

Stöd oss genom att bli medlem

Medlemsavgift kan betalas till styrelsemedlemmar, på årsmötet, eller till Bankgiro nr: 627-8147
Glöm inte att skriva namn så vi vet vem som betalat.
Avgiften för 2022 är 60 kr/ person.

Kontakt

Ordförande: Anna Sognefur

Mer info

Hitta mer information på vår hemsida hembygd.se/korsberga.