Gamla elljusspåret

Bakom vattentornet vid bygdegården tar sig en nygammal stig sin början. En fin bit av byns gamla elljusspår finns kvar att upptäcka och sträckan kan lätt förlängas med skogsvägar och grusvägar så att du får en riktig långpromenad. 

Nedanför branten bakom vattentornet stupar berget brant ner i ett nästan trolskt skogsparti som sedan övergår till luftig lövskog. Här trivs både blåsippor och vitsippor om våren och lite senare doftar skogen av liljekonvalj. Kanske lyckas du även tajma in din promenad med att fårhagen intill stigen fyllts av ulliga lamm!

Fortsätter du stigen tätnar granskogen för att sedan leda dig tillbaka mot åkrarna nedanför vattentornet och “Hästabacken”. 

Hitta hit

Ta sikte på vattentornet vid Korsberga bygdegård och gå ner för Hästabacken bakom vattentornet.
Eller ta vägen mot Skäftesfall och sväng av första skogsvägen in till vänster.