Majblommans lokalförening

Under några veckor under våren säljer eleverna i Korsberga skola majblommor. Efter att eleverna och skolan fått sin provision så skänker vi en del till forskning via Majblommans Riksförbund och en del sparar vi för eventuella lokala behov.

Bidrag kan sökas via länken här:
https://majblomman.se/sok-stod/sok-har/
eller kontakta någon i lokalföreningens styrelse:
korsberga@majblommeforening.se

Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Exempel på beviljade ansökningar är fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel. Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Majblommans lokalförening i Korsberga startades 1944 och varje år har det sålts majblommor i Korsberga. 1944 kostade majblomman 8 öre och det såldes 1465 st majblommor för en summa av 117,20 kr. Idag finns det ju många olika storlekar och priser men antalet totalt är nästan detsamma som 1944.

Kontakt

Majblommans lokalförening i Korsberga:

Ordförande, Clara Ragnerby: 072-700 11 33
Kassör, Marie Landegren: 070-522 04 04
Sekreterare, Helene Sjöbladh: 070-713 79 55
Ledamot, Ann-Charlotte Dahlberg: 076-206 96 80