Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Korsberga finns synlig på en liten höjd längsmed riksväg 31, mitt i samhället. Korsberga församling är en del av Svenska kyrkan Vetlanda pastorat. Från och med 1 januari 2022 är Katarina Toll Koril kyrkoherde i pastoratet. Du når expeditionen på tfn 0383-76 37 00, eller via mejl vetlanda.pastorat@svenskakyrkan.se .

Om du vill ha aktuell information om Korsberga församling, och Vetlanda pastorats arbete, gudstjänster, personal mm hittar du det på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/vetlanda

Korsberga församling har en egen sida där, den hittar du här: www.svenskakyrkan.se/vetlanda-pastorat/korsberga-forsamling

Kontakt

Bäckseda-Korsberga pastorat tel. 0383-925 40
Tillförordnad kyrkoherde Gio Johannesson tel. 0383-925 46

Mer information på pastoratets hemsida på svenska kyrkans webbplats