Korsberga Vi Unga

Korsberga Vi Unga-förening visar film i Korsberga bygdegård fyra gånger per termin. Målgruppen för visningarna är barn och ungdomar som går i förskoleklass till årskurs 6, men även föräldrar och andra filmintresserade är välkomna på visningarna.

Den som vill se filmerna löser medlemskap i Vi Unga-föreningen. Detta kostar 80 kronor per år för barn och 20 kronor per år för vuxna.

Kontakt

Ordförande: Sigge Johansson
Ulrika Hagén: 070-44 999 28
Maria Ferm: 072-321 20 93