Projekt Aktivitetspark

Senaste nytt om aktivitetsparken

Bli företagssponsor

Du och ditt företag kan bli sponsor för aktivitesparken och bidra till rörelse, aktivitet och samvaro i vårt fina samhälle. Välj mellan olika nivåer. Ert företagets namn kommer synas på en informationstavla som placeras i parken samt på korsberga.nu. Använd fakturan och var med nu direkt!

Brev till blivande sponsorer för aktivitetsparken

Korsberga samhällsförening faktura Aktivitetsparken

Vill du hjälpa till?

Vill du vara med och bygga upp ett område för aktivitet, träning, häng och kunskap bakom skolan?

Korsberga samhällsförening har blivit beviljade medel från Vetlanda kommun för en aktivitetspark med cykelbana, hinderbana och grillplats.  Vi vill ha din hjälp att tänka, planera, komma med idéer, röja, markbereda, snickra och greja. Fyll jättegärna i formuläret här nedan. Längre ner på sidan kan du läsa projektbeskrivningen som använts i ansökan till kommunen. 

Anmäl ditt intressen

Om du vill vara med och jobba fram det här projektet, så anmäl ditt intressen i formuläret. 

Projektbeskrivning

Bakgrund

Korsberga samhälle och bygd är en levande och växande del av Vetlanda kommun. Många barnfamiljer väljer att flytta ut till den mindre orten som ändå har det mesta – förskola, skola, ny affär och ett aktivt föreningsliv. Den växande barnaskaran märks på flera sätt. Skola är just nu under utbyggnad. Förskolan planeras att byggas ut och på tisdagskvällarnas knattefotboll fylls Salomonslyckan med små ben med spring i. Österkorsberga IF:s barnverksamhet innefattar cirka 100 barn.

Men det är inte bara barnen vi vill verka för i det här projektet. Vi vill även ge ungdomar och vuxna en plats för samvaro och aktivitet.

Många äldre barn samlas ofta på skolgården för att hänga, spela basket eller fotboll. Vi vill ge dem en plats att vara på som känns tillgänglig och välkomnande för dem även när de mindre barnen ännu inte slutat fritids för dagen.

Många föräldrar känner idag behovet av att kunna hitta på aktiviteter ute tillsammans med sina barn, som ett alternativ till stillasittande skärmaktivitet. Vi vill ge dem en yta där de kan leka och umgås tillsammans, röra på sig och få frisk luft.

Korsberga skola och fritidshem är duktiga på att ta med barnen ut till ”skolskogen”, ett skogsparti med vindskydd och eldstad knappt hundra meter från skolan. Men med allt fler barn blir det trångt i skogsdungarna. Vi vill ge pedagogerna möjlighet till ytterligare en plats att använda för utomhusaktiviteter som både kan innehålla lek, matlagning och undervisning.

Placering

Snett bakom skolan, mellan gång- och cykelvägen och den gamla järnvägen finns ett skogsparti på mark som ägs av Vetlanda kommun. Till höger om skogspartier ligger skolans fotbollsplan. Platsen har redan en grillplats som bland annat används av scoutverksamheten. Närheten till skolan, det skyddade läget en bra bit från väg 31 och den centrala placeringen mitt i vårt avlånga samhälle tror vi gör platsen lämplig för en aktivitetspark. Det finns även en del av fotbollsplanen som inte används, som skulle kunna fogas in i området.

I dag växer mestadels sly på platsen. Detta kan vi med gemensamma krafter röja undan och behålla de större träden.

De planer som finns på att eventuellt göra om järnvägen till cykelväg gör platsen ännu mer attraktiv för ändamålet.

Innehåll

Efter att ha studerat likande projekt på andra orter och även pratat med barn och pedagoger har vi skapat oss en uppfattning kring vad vi tycker att aktivitetsparken ska innehålla.

Låt oss se på platsen från höger till vänster.

På den bortre, sällan använda, delen av fotbollsplanen är marken platt och jämn. Här vill vi anlägga en hinderbana som kan passa både stora och små. Om yta och ekomiska medel medger skulle hinderbanan kunna vara utformad så att större barn och vuxna kan ta sig runt en lite mer utmanande bana i en yttre cirkel. Inuti den cirkeln kan det finnas en mindre hinderbana eller ”inte-nudda-marken-bana” för mindre barn. På det sätter kan många leka tillsammans på sina villkor och föräldrar som vill träna i den stora banan har god uppsikt över sina barn i den inre cirkeln.

Till vänster, in bland träden, ligger idag redan en cementering som används som grillplats. Denna vill vi utöka och bygga bänkar kring.

Slänten ned från gång- och cykelbanan skulle kunna utnyttjas för att bygga ett mindre atrium. Med några u-formade bänkrader i sluttningen ned mot grillplatsen kan detta tjäna både som fler platser till grillande familjer, häng för ungdomar, undervisning för skolan och samling för scouterna. Svenska scouternas lokal ligger också i anslutning till skolområdet.

Ytterligare ett stenkast till vänster önskar vi anlägga en cykelslinga för mountainbike med små gupp. Slingan kan lätt kopplas ihop med både gång- och cykelvägen och den framtida cykelvägen på järnvägen. Här kan barn och unga cykla i en lagom utmanande terräng där vi sparat många av de större buskarna och träden för en lummig och mysig känsla.

Användning och målgrupp

Vi tror att aktivitetsparken kan användas av många och på ett varierande sätt. Några av användningsområdena och målgrupperna som vi ser som möjliga är:

  • Barn som vill leka på en trygg plats efter skolan.
  • Ungdomar som vill hänga och hitta på något tillsammans.
  • Familjer som vill vara ute och leka och grilla.
  • Pedagoger som vill ha undervisning utomhus.
  • Fritidspedagoger som vill leka eller laga mat utomhus med barnen.
  • Vuxna som vill använda hinderbanan som cirkelträning.
  • Barn och unga som vill cykla.
  • Scouter som vill grilla eller ha aktiviteter i närheten av sin lokal.
  • Vuxna som går en promenad runt samhället och vill sätta sig och vila en stund.

Genomförande

Vi tror att vi med gemensamma krafter kan utföra det mesta av arbetet för att anlägga aktivitetsparken själva. I bygden har vi många kompetenser som gärna hjälper till, bland annat grävföretag och snickare. Dessutom är vi övertygande om att vi tillsammans har många hjälpande händer hos både föräldrar och andra vuxna som gärna vill se denna utveckling i vårt samhälle.

Samhällsföreningen tar på sig ansvaret för att genomföra och även underhålla aktivitetsparken.

Vi har även kontakt med andra föreningar på orter som genomfört liknande projekt för att få input och information kring exempelvis tillstånd och säkerhet. Men här ser vi även gärna ett samarbete med lämpliga kompetenser inom Vetlanda kommuns förvaltning.