Vad vill vi visa upp?

Områdeskarta för Korsberga och Ramkvilla med omnejd

Det här är ett förslag på en karta för besökare i Ramkvilla eller Korsberga och bygderna runtomkring. Tanken är att vi genom samverka kan uppmuntra våra besökare att stanna längre och besöka fler besöksmål genom att tillsammans visa upp vad vi har att erbjuda. Den som spelar äventyrsgolf i Korsberga kan bli lockad att åka och äta lunch på Ramkvilla Wärdshus och den som bor på campingen i Ramkvilla kan lockas att stanna en extra dag för att utforska Helvetets håla och Hörnebo skiffergruva. Och här behöver vi nu din hjälp!

Vad tycker du ska vara med på kartan?

Peka ut vad du tycker ska vara med på kartan. Skicka dina förslag till rosemarie.engblom@gmail.com. 

Tänk på att det här är en karta som ska kunna sitta uppe och vara aktuell i flera år. Det du föreslår behöver därför uppfylla vissa kriterier kring allmänt intresse och varaktighet. Exakt hur platserna presenteras avgörs när vi vet mer kring vad vi vill ha med. 

Bakgrund

Idén med kartan kom till vid ett landsbygdsutvecklingsmöte där representanter från bland andra Korsberga samhällsförening, Rakmvilla hembygdförening, Örjansklubben och golfklubben deltog. Men vi vill så klart att alla föreningar i området ska kunna vara sig delaktiga och känna att de kan stå bakom kartan. 

Tanken är att kartan ska kunna stå vid er valda infoplats på alla de orter som ingår i området. Gränsen för kartan är framtagen med utgångspunkt i Korsberga och Ramkvillas skolupptagningsområde för grundskolan. Om ni anser att det finns något mycket besöksvärt precis utanför denna gräns kan vi så klart utöka den något. 

Kartan är framtagen av Rosemarie Engblom, styreslemedelen i Korsberga samhällsförening och till vardags kommunikatör och illustratör.